Skip to main content

VILKÅR OG BETINGELSER

Motorsportsrejser tilbyder løssalg af billetter samt pakkerejser til mange motorsportsarrangementer over hele verden, herunder til motorsportens Kongeklasse, F1.

Der er udarbejdet vilkår og betingelser i henhold til Forbrugeraftaleloven om køb af billetter, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten og for pakkerejser udarbejdet i henhold til Lov om pakkerejser.

Du skal derfor gennemlæse nedenstående vilkår og betingelser, som er gældende, når du køber billetter eller pakkerejser hos Motorsportsrejser.

RESERVATION, BESTILLING OG BETALING

Du kan afgive din reservation per telefon, per mail eller selv bestille online.
Motorsportsrejser opererer med 3 forskellige bestillingskategorier:

EARLY BIRD – Forhåndsreservation

Foretager du en reservation med Early Bird, er billetter/arrangementer enten ikke frigivet til salg på reservationstidspunktet. Det betyder, at priserne er estimerede priser, hvorfor der er forbehold for prisændringer og kapacitet, indtil billetter frigives til salg.

Ved reservation af EARLY BIRD modtager du en forhåndsreservation, og når billetter og priser kendes, vil du blive kontaktet af en medarbejder fra Motorsportsrejser med endelig pris og tilbud om at ændre reservationen til en bestilling.

Ved bekræftelse vil du modtage et revideret rejsebevis med bekræftelse på de ønskede billetter og evt. hotel. Herefter skal du foretage indbetaling efter anvisning indenfor 3 dage.

FORESPØRGSEL – Reservation, der afventer bekræftelse.

Foretager du en reservation på FORESPØRGSEL, er salg af billetter åbent, men én eller flere af de ønskede elementer er ikke længere lagervare. Det betyder, at din forespørgsel skal genbekræftes af Motorsportsrejser, og du vil derfor indenfor 2 hverdage blive kontaktet af en medarbejder fra Motorsportsrejser, om hele arrangementet kan genbekræftes. Du vil herefter modtage et revideret rejsebevis og skal foretage indbetaling efter anvisningen indenfor 2 dage eller efter aftale efter genbekræftelse.

BESTILLING – Bestilling af ydelser

Foretager du en BESTILLING, er alle ønskede ydelser tilgængelige, og din bestilling kan bekræftes straks. Du foretager indbetaling efter anvisning, typisk indenfor 2 dage, hvis mere end 60 dage til afrejse. Ved mindre end 60 dage til afrejse, indbetales det fulde beløb ved bestilling

KRÆVEDE INFORMATIONER

Uanset om du foretager en EARLY BIRD, en FORESPØRGSEL eller BESTILLING, skal du oplyse fulde navne, som de fremgår i pas samt bestillerens adresse. Yderligere skal der oplyses telefonnummer og mailadresse, hvor du er at træffe også udenfor normal arbejdstid. I visse tilfælde kan der kræves fødselsdato og pasnummer, hvilket da tydeligt vil fremgå af bestillingsformularen eller blive oplyst ved bestilling per telefon eller mail.

Når du har modtaget dit endelige rejsebevis, er det vigtigt, at du kontrollerer, at alle oplysninger er korrekte, og at bestillingen er i henhold til det aftalte. Det påhviler bestilleren straks at gøre Motorsportsrejser opmærksom på eventuelle fejl eller mangler i rejsebeviset. Det skal tilrettes, inden indbetaling foretages.

I visse tilfælde kan fejl, der ikke er informeret om, påføre bestilleren uhensigtsmæssige ekstra omkostninger.

REJSENS PRIS

Prisen inkluderer de ydelser, der fremgår af det endelige rejsebevis. Prisen er baseret på gældende tariffer, afgifter og valutakurser kendt på salgstidspunktet af den enkelte rejse.

Motorsportsrejser forbeholder sig retten til, under særlige omstændigheder, at ændre den aftalte pris for allerede eksisterende bestillinger. Ændringen skal bero på dokumenterede stigninger i skatter, afgifter, olie, transportomkostninger, lokale gebyrer som f.eks. lokale turistskatter eller ændrede valutakurser.

Forhøjes f.eks. offentlige afgifter med kr. 200 per person, vil der kunne ske en prisforhøjelse på kr. 200 per person, medmindre dette beløb overstiger 10% af rejsens pris. Er prisforhøjelsen mere end 10%, har bestiller ret til at annullere hele rejsen og få fuld refusion. For at gøre brug af annulleringsmuligheden kræves det, at bestiller straks og indenfor 3 hverdage annullerer sin rejse.

Eksempler:

Aftalt pris på en rejse: kr. 5.000 per person
Ændring: Afgifter stiger med kr. 200 per person

NY pris kr. 5.200 per person = stigning på 4%, så rejsen kan ikke annulleres

 

Aftalt pris på en rejse: kr. 5.000 per person
Ændring: Afgifter stiger med kr. 550 per person

NY pris kr. 5.550 per person = stigning på 11%, så rejsen kan annulleres

Nedsættes f.eks. samme afgift med kr. 200 per person, vil bestiller få en refusion på kr. 200 per person.

En prisændring skal meddelelses bestiller senest 20 dage før afrejse.

LØSSALG AF BILLETTER

Køber du alene en entrebillet, betales det fulde beløb ved bekræftelse af rejsen. Der er ingen fortrydelsesret eller annulleringsmulighed.

Billetter fremsendes elektronisk ca. 10 dage før afrejse. Bemærk, at visse løbsarrangører kræver, at der downloades en app for at kunne modtage billetter.

Køber du kun billetter, er du omfattet af Loven om køb af billetter. Dermed skal du være opmærksom på, at ved evt. ændring af løbsdato, annullering af løb grundet vejrlig eller lign., kan du ikke kræve billetprisen udbetalt. Det er løbsarrangørerne der i det givne tilfælde afgør, om der tilbydes evt. refusion, ny billet til året efter eller lign. Denne beslutning har Motorsportsrejser ingen indflydelse på.

TILDELING AF PLADSER
Det er alene billetudbyderen, der tildeler billetter. Der må således tages forbehold for, at man ikke nødvendigvis sidder lige ved siden af hinanden, dog altid 2 og 2. Det kan forekomme, at pladserne er lige bag hinanden i stedet for ved siden af hinanden eller med et par sæder imellem.

PAKKEREJSER

Køber du en pakkerejse, betaler du et depositum ved bestilling af arrangementet. Restbeløbet forfalder 60 dage før afrejse. En pakkerejse består af minimum 2 elementer, og der skal indgå minimum 1 overnatning, som skal udgøre en væsentlig del af rejsens samlede pris. (Der kan indgå flere elementer som f.eks. transporter og hoteller).

Betaling

 • Depositum på min 25% af rejsens pris plus tillæg for tribune og evt. individuel flybillet, dog min. kr. 1.000. Beløbet indbetales indenfor 2 dage efter bekræftelse.
 • Restbeløb skal være Motorsportsrejser i hænde senest 60 dage før afrejse. Det er bestillers eget ansvar at overholde betalingsbetingeler.
 • Misligholdelse af betalingsdeadlines berettiger Motorsportsrejser til at annullere købet uden nogen refusion af det evt. indbetalte beløb.

Bestillers ændrings- og annulleringsbetingelser

 • Motorsportsrejser er gerne behjælpelig ved ønske om ændring af en pakkerejse. Det vil påhvile bestilleren at afholde eventuelle merudgifter ved evt. ændring. Herunder skal det understreges, at flybilletter ofte kræver en ny billet. Motorsportsrejer beregner et gebyr på min. kr. 500 per ændring. Nøjagtig pris oplyses i forbindelse med den givne ændring.
 • Ønskes købet annulleret, skal dette meddeles Motorsportsrejser, og arrangementet annulleres ud fra følgende betingelser:
  • Ved annullering frem til 61 dage før afrejse er det indbetalte beløb tabt uanset, om det er betalt helt eller delvist.
  • Ved annullering senere end 61 dage før afrejse er hele beløbet tabt.
  • Motorsportsrejer henstiller til, at bestilleren tegner en afbestillingsforsikring hos eget forsikringsselskab eller f.eks. Gouda Rejseforsikring.

Motorsportsrejers ret til aflysning af rejsen

Frem til 21 dage før afrejse har Motorsportsrejser ret til at aflyse rejsearrangementet grundet manglende tilslutning til rejsen. Måtte dette indtræffe, vil det fulde indbetalte beløb blive refunderet, men der vil ikke være yderligere kompensation.

Annullering på grund af katastrofer

Måtte der indenfor 14 dage før en rejses påbegyndelse på et rejsemål indtræffe krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige sygdomme eller lignende, som ikke var kendt på bestillingstidspunktet, kan rejsen annulleres, og det fulde beløb tilbagebetales. Dette er dog under forudsætning af, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende rejsemål.

Annulleres et helt motorsportsarrangement til Formel 1, Le Mans eller anden motorsportsløb, inden rejsens påbegyndelse, vil det fulde beløb kunne refunderes.

OBS: Bliver et motorsportsarrangement flyttet, kan der ikke garanteres tilbagebetaling af billetprisen. Det er arrangøren, som beslutter, om der udleveres tilgodebevis eller foretages tilbagebetaling.

FORSIKRINGER

Det tilrådes på alle rejser, at du tegner både en afbestillings- og en rejseforsikring. En afbestillingsforsikring har til hensigt at dække dig frem til afrejse, såfremt der opstår akut sygdom hos den rejsende, nærmeste familie eller f.eks. boligbrand. I disse eksempler, vil hensigten være, at du får fuld refundering fra forsikringsselskabet.  VIGTIGT: Forsikringen skal tegnes samtidig med bestilling af en rejse, og INDEN indbetaling foretages.

En rejseforsikring har til hensigt at dække dig under rejsen, og vi anbefaler, at du som minimum sikrer dig for sygdom og hjemtransport. Yderligere anbefaler vi, at der er dækning ved ulykke, forsinket fremmøde, bagagebeskadigelse m.m. Er du over 70 år eller kronisk syg, skal du være opmærksom på, at der kan gælde særlige regler.

Tal med dit forsikringsselskab eller med Gouda Rejseforsikring. Motorsportsrejser modtager provision fra Gouda Rejseforsikring ved benyttelse af link på Motorsportsrejsers hjemmeside.


BEMÆRK: Ved rejser udenfor Europa SKAL der tegnes rejseforsikring, der er intet der dækker dig. Indenfor Europa dækker det blå sygesikringskort behandling der sidestilles med lokalbefolkningens behandling.

PAS, VISUM OG VACCINATIONER

Alle rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas, og pas skal medbringes på alle rejser. Mange lande, både i og udenfor Europa, kræver i dag, at passet er gyldigt i minimum 6 måneder efter hjemkomst. Indenfor Europa godkendes en forlængelse af passet de fleste steder.

Det påhviler den rejsende at sørge for at have rejsedokumenter i orden, herunder nødvendige visa og vaccinationsbeviser.

Vær opmærksom på, at der i visse lande, herunder især USA og Canada. kræves visum i stedet for ESTA (indrejsetilladelse), såfremt man i sit pas har stempel fra visse lande.  Når du rejser udenfor Europa, anbefales det, at du tjekker www.um.dk for vejledning om begrænsninger. Er du IKKE dansk statsborger, eller har du dobbelt statsborgerskab, bør du altid søge oplysning på din ambassade om, hvad der kræves af indrejsetilladelser til øvrige lande.

Ligeledes kan du hos Statens Seruminstitut søge vejledning om eventuelle vaccinationskrav.

Er du bruger af stærk receptpligtig medicin, anbefaler vi, at du søger vejledning på dit lokale apotek eller læge om hvorvidt, der vil kræves, at du medbringer medicinpas. Husk i øvrigt altid at medbringe livsvigtig medicin i håndbagagen.

ORDENSREGLER

Når du rejser ud i verden, er du forpligtet til at indrette dig efter stedets og landets love og almene rammer. Som rejsedeltager skal du respektere ordensbestemmelser, som gælder for transportmidler, hoteller etc. samt optræde således, at medrejsende ikke generes. Under indkvartering på hotelværelse eller i lejlighed hæfter du for møbler og andet inventar. Du er også forpligtet til at følge indkvarteringsstedets regler for ro og orden. Tilsidesættes disse regler, forbeholder Motorsportsrejser sig ret til at udelukke dig fra rejsen, således at videre ophold og hjemrejse må foretages for egen foranledning og regning. Motorsportsrejser er i så tilfælde berettiget til at oppebære den totale pris for rejsen. Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, der forvoldes på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureau, hotel, transportselskab m.v.

FORBUD

Vær opmærksom på, hvad du medbringer i din bagage fra udlandet. Visse produkter og farligt gods er ulovlige. og andre kan være importpligtige. F.eks. må du på rejser fra tredjelande ind i EU ikke medbringe planter og planteprodukter i håndbagagen, uden at disse er meldt til import og kontrolleret af Landbrugsstyrelsen. Så vær opmærksom og hold dig til landenes love.

MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens påbegyndelse, skal der straks rettes henvendelse til lokal repræsentant eller underleverandør herunder eventuel til hotellet for afhjælpning. Er dette ikke muligt, skal Motorsportsrejser straks kontaktes for afhjælpning. Sørg for at få bekræftelse fra eventuel underleverandør på, at der er rettet henvendelse for eventuel senere mulighed for at kræve kompensation. En reklamation med krav om kompensation skal fremsendes hurtigst muligt og senest 3 måneder efter hjemkomst til info@motorsportsrejser.dk.

HVEM ER VI

Motorsportsrejser er online-baseret og med fokus på salg af entrebilletter til motorsportsløb i hele verden, herunder leveringsdygtig i billetter til Formel 1. Har du forespørgsler, der ikke fremgår af hjemmesiden, er du altid velkommen til at kontakte os per telefon 69 17 07 06.

CVR nr.  31877067. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2052